Svinenakke med ben
svineNakke

Svinenakke m/ bein

Nakke av svin m/ bein