Oksebogstek

Okse bogstek

Bogstek av okse uten ben