IMG_9805
Bayonne u pakning3
RENSKÅRET SVINELÅR (94%), LETTSALTET OG LETTRØKT, SALT (3,2%), FARGESTAB.MIDDEL E250 ANTIOKSYDANT E300 OG VANNBINDEMIDDEL E450