Fana Kjøtt

T: 55 98 67 00

Besøksadresse


Sandbrekkevegen 100, 5225 Nesttun
T: 55 98 67 00
F: 55 98 67 01
E: fanakjott@fanakjott.no
EFTA-nummer: 215